Snøhetta + Omgi - A conversation with architect Rune Veslegård

Posted by
Aziz Chaer
Published
15.1.2024
You probably know them best through the Oslo Opera House and the Library in Alexandria. We are incredibly proud that the renowned architectural firm, Snøhetta, has also designed Omgi. We visited project manager Rune Veslegård and talked about the vision behind the project.

- Omgi-prosjektet har vært en fantastisk reise i å skape noe som virkelig smelter sammen med naturen. Vi har lagt vekt på å velge materialer og utforme enhetene slik at de blir en sømløs del av landskapet. 

Vi er på besøk hos Rune i Snøhetta sine lokaler på Vippetangen i Oslo. I et gammelt fiskemottak har de kontorer hvor Rune viser oss rundt mens han forteller entusiastisk om prosjektet. Samarbeidet startet i 2018. Snøhetta har lang erfaring med å jobbe med mindre bygg, men ifølge Rune er det flere ting som gjør Omgi helt unikt.

- Omgi har en spesiell evne til å tilby beboerne en genuin forbindelse med naturen rundt. Fra panoramavinduene til bruk av naturlige fargetoner, alt er designet for å skape en harmonisk opplevelse. Man bor jo praktisk talt i naturen. 

Hva inspirerte Snøhetta mest i utformingen av Omgi-enheter?

- Inspirerende landskap, bærekraftige materialer og å skape en reell forbindelse til naturen har vært våre viktigste fokusområder. Omgi har gitt oss muligheten til å realisere vår visjon på en utrolig måte.

Hvordan har samarbeidet med Omgi vært, og hva tror du er den viktigste innovasjonen i prosjektet?

- Samarbeidet med Omgi har vært en fornøyelse, med fokus på bærekraft og å levere en autentisk opplevelse. Den største innovasjonen ligger i hvordan Omgi blir en del av naturen uten å forstyrre den.

Hva er din drøm for fremtiden til Omgi-prosjektet?

- Min drøm er at Omgi blir et symbol på hvordan mennesker kan leve i harmoni med naturen, og at det inspirerer til flere bærekraftige boligløsninger globalt.

Hva håper du at folk vil sitte igjen med etter å ha opplevd en Omgi-enhet?

- Jeg håper at folk tenker; “Wow, Dette var helt spesielt” etter å ha opplevd en Omgi-enhet. Jeg håper de føler en dypere forbindelse til naturen og forstår viktigheten av å bevare den. Jeg ønsker at de tar med seg følelsen av ro og harmoni som enhetene gir, og at det inspirerer dem til å leve enda nærmere naturen. 

Har du en drøm om å utvikle fritidsutleie? Les mer om finansieringsmuligheter her. 

Subscribe to our cases

Subscribe to receive exciting stories and tips on breaking news

Thank you very much. You are registered.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept” you agree to the storage of cookies on your device to improve website navigation, analyze site usage and assist with our marketing efforts. look privacidad para más información.